MainpageTom sideTom sideFrozen SpermTom sideMy dogsTom sideNewsImage galleries


Om oss


Velkommen til Kennel Exgate. Min kennel ligger ved Hamar i
hedemark fylke i Norge. Kennelen består i dag av 3 tisper og 2 hannhunder. Exgate’s Queen Tuija by Forrest, Exgate’s Shaquana by Lance, Bawabu Zalira Zahra, Exgate’s Orfeus by Forrest og Exgate’s Quiote Nelson by Forrest. Jeg har vært Ridgeback oppdretter siden 1990, og er en av de eldste oppdretterene i landet som fortsatt er aktiv.
Jeg har til dags dato hatt 18 kull med valper. Flere av de norske oppdrettere som for eksempel kennel Savanne, kennel Amageba, kennel Makanda, kennel Masithela har mitt oppdrett som stammen i sine hunder. Jeg legger vekt på som de fleste andre kenneler, mentaliteten og sundheten i hunden. Alle våre hunder er familiemedlemmer samtidlig som de blir brukt til spor, lydighet, brukshund samt vist fram i ekstriør. Vi er også aktive friluftsmennesker og hundene blir da en naturlig del av turene våre enten ved å dra pulk eller ved å bære kløv. Valpene fødes og vokser opp inne i hjemmemiljøet sammen med voksne og barn. Jeg reiser mye på hundeutstilling, for jeg mener at det å vise fram sine hunder er en vesentlig del av det å drive oppdrett. Exgate har gjennom en årrekke avlet fram topphunder både i ekstriør og som meget gode avelshunder. Hunder enten eiet eller oppdrettet hos oss har vunnet flere ganger den Norske Rhodesian Ridgeback spesialen. Vi har og vunnet den Svenske Rhodesian Ridgeback Spesialen. Hunder fra oss har etter at vi første gang ble årets mestvinnende Ridgeback i 1990 vært med på listen over mestvinnende Rideback gjennom 16 år, gjerne vært i øvre del og mange med et fåtall av utstillinger å vise til gjennom året. Året 2005 ble Exgate’s Qi by Forrest mestvinnende tispe i en alder av18 mndr. Året 2006 ble Exgate’s Qi by Forrest nr 2 på mestvinnenede, bare slått med et poeng. Exgate’s Melvin ble nr 2 på mestvinnende 2006 hanhunder

Hege Dufseth, Viuveien 3, 2344 Ilseng

41225239/62583850

© Copyright 2006-2010  INFERNO  All Rights Reserved. #